שורה שניה

דפי מזכרת

₪40.00ILS

גלויות מירב

₪5.15ILS
₪1.55ILS    ₪3.10ILS  
₪2.50ILS
₪1.40ILS    ₪2.80ILS  
₪2.50ILS
₪2.00ILS    ₪4.00ILS  

מוצרים נלווים

₪66.00ILS
₪54.00ILS
₪25.00ILS
₪123.00ILS
₪51.00ILS
₪51.00ILS
₪24.00ILS

ברכות שנה טובה

₪6.75ILS
₪15.00ILS
₪7.65ILS
₪5.50ILS
₪15.50ILS
₪6.00ILS
₪6.75ILS
₪6.45ILS
₪14.25ILS
₪22.75ILS
₪5.00ILS
₪5.00ILS
₪14.00ILS
₪22.65ILS
₪2.50ILS
₪5.70ILS

בולים

הערכת שווי

מעטפות

-50%
-50%

Rg 241/158 חיפה

₪0.50ILS    ₪1.00ILS  
-50%
-50%

Sp 0718 המכביה ה-9

₪0.50ILS    ₪1.00ILS  
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

FDC 0233 הרצל 1960 (ירושלים)

₪0.50ILS    ₪1.00ILS  
-50%

Rg 438/1 עילבון

₪0.50ILS    ₪1.00ILS  
-50%
-50%
-50%
-50%

Sp 0411 ג'מבורי הצופים ה-9

₪0.50ILS    ₪1.00ILS  
מרוצים

פריטים מיוחדים

-50%

Rg 19950718 רהט-1 (Ph-L)

₪15.00ILS    ₪30.00ILS  
-50%
-50%
-50%

Sp 1799 מועדים התשנ"ו (Ph-L)

₪15.00ILS    ₪30.00ILS  
-50%
-50%
-50%
-50%

Sp 1787 משחקי הפועל ה-15 (Ph-L)

₪15.00ILS    ₪30.00ILS  
-50%
-50%
-50%
-50%

בולים, מעטפות, גלויות, דפי מזכרת, אלבומים, מטבעות ועוד