תקנון ותנאי שימוש

1.  ברוכים הבאים לאתר הבית של חנות bulim.co.il.

2.  תקנון זה, מסדיר את התנאים לשימוש באתר האינטרנט של bulim.co.il (להלן: "התקנון" או תנאי השימוש או תנאי הרכישה).

3.  הצפייה והשימוש והרכישה באתר כפופים לכל הוראות התקנון והוראות כל דין.

4.  המשתמש באתר מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את ההוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב לפעול בהתאם.

5. bulim.co.il רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעת בלעדי לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה כולן או חלקן וכל מסמך אחר המסדיר את תנאי ההתקשרות בין קהל לקוחותיה לבינה.

6.  השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך.

7.  הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות ונועדו לשם הנוחות בלבד.

8.  מובהר, כי כלל התנאים בתקנון זה כפופים לכל דין נוהג לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ותקנותיו.

9.  מובהר כי אם יקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת שסעיף בתקנון זה אינו עומד בכפיפה אחת להוראות דין כלשהו, לא תהיה לכך השפעה על נפקות משפטית של סעיפים אחרים בתקנון זה.

10.  בכל מקום בו רשום bulim.co.il הכוונה היא לרבות מפעילי אתר האינטרנט, הצוותים בחנויות וכל מי מטעמם.

 

תנאי רכישה באתר bulim.co.il

 

11. ככלל, רכישות המבוצעות באתר bulim.co.il מתבצעות באמצעות ולדימיר טבלב ע.פ. 313986119 ואשר פרטיו מפורטים בסיפא לתקנון זה.

12. התנאים המופיעים בתקנון זה ו/או הרכישה כפופים לדיני מדינת ישראל לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 והתקנות אשר הותקנו על פיו ובכל מקרה של התנגשות הוראות הדין גוברות.

13. הזמנה באמצעות האינטרנט: ניתן להזמין מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של העסק על ידי מילוי טופס בקשה להזמנה (לאחר הוספת המוצר לסל הקניות שבאתר). לאחר בדיקת ההזמנה על ידי נציג מכירות תשלח אליך הודעה ו/או מייל המאשרים את קיום ההזמנה. במקרים בהם יעלה הצורך, יצור נציג המכירות קשר טלפונית. ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום. עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר אינו מהווה ביצוע עסקה.

14. למען הסר הספק, מניין ימי ההספקה יחל רק לאחר אישור העסקה ע"י bulim.co.il וקבלת תשלום בפועל.

15. טעות קולמוס – פורסם מחיר גבוה ו/או נמוך באופן קיצוני ביותר ממחירו הממוצע הנהוג ו/או פורסם מוצר שלא קיים עוד ו/או מפרט ו/או סרטון/תמונה להמחשה אשר נפלה בהם טעות הקלדה ו/או תקלה תהיה bulim.co.il רשאית לבטל את העסקה בכפוף להודעה לקונה. האם נתקבל תשלום הרוכש יקבל החזר כספי באופן מידי.

16. התמונות באתר הן להמחשה בלבד, כך, למשל, הבולים או צמדי בולים בעלי שובלים צדדיים המוצגים באתר יכולים להישלח ללא שובלים צדדיים אם לא צויין בפרוש אחרת. מספור הנעשה בגב המוצר (למשל, מעטפה) בעפרון מחיק לא יהווה פגם ונועד לצורך ארגון המלאי בלבד.

17. פריטים באיכות ירודה תמיד יופיעו בהנחה של 50% ויכולים להתאפיין בפגמים כאלו ואחרים. פריטים אלו יכולים להיות שונים מהמוצג בתמונה.

18. אורך שובלי בולים צוין באופן מקורב ויכול להישתנות בהתאם לסדרת הדפסה.

19. bulim.co.il שומרת לעצמה את הזכות להכריז על מכירות מיוחדות, לקבוע את תוקפן, לקצרן או להאריכן מפעם לפעם בין היתר משיקולי מלאי והכל על פי דין.

20.  משלוחים נעשים באמצעות חברת דואר ישראל בע"מ בלבד וכפופים לתנאי וזמני ההספקה המקובלים בחברת דואר ישראל בלבד. bulim.co.il לא מתחייבת לזמן הספקה מסוים.

21. עלות המשלוח: עלות המשלוח היא כפי שמצוין באתר והינה בנוסף לעלות ההזמנה עצמה אלא אם כן צויין במפורש אחרת.

22. משקל האריזה: כיוון שמשלוח החומר הבולאי דורש אריזה מיוחדת הכוללת לרוב דפי קרטון (על מנת שהטובין לא יקומט), משקל האריזה המינימלית יהיה כ-35 גר', משקל האריזה החל מ-200 גר' ועד 2 קג' יחושב לפי 120 גר', משקל האריזה מעבר ל-2 קג' יחושב לפי 200 גר'.

23. משקל המוצרים: משקל המוצרים מחושב לפי ערכים מקורבים (למשל, שמקל בול אחד הנו כ-1 גר') ולא לפי המשקל המדויק.

24. אפשרויות התשלום בעת ההזמנה: ניתן לשלם באמצעות אפליקציית bit, PayBox, מערכת תשלומים PayPal או באמצעות כרטיסי אשראי על ידי שימוש במערכת תשלומים PayPal. קיימת עמלת PayPal בסך 5%.

25. היום בו התקבל אישור אודות העברה (לרוב יום עסקים אחד לאחר ביצוע ההעברה) הינו המועד יתחילו למנות את ימי ההכנה למשלוח.

26. הזמנות שלא ישולמו - יבוטלו לאחר 24 שעות.

27. בעת ביצוע הזמנה באתר ניתן לשלם באמצעות מזומן במידה וסוכם על כך מראש מול העסק ומסירת המוצר תיעשה בפגישה אישית ולא באמצעות דואר ישראל.

28. אספקת מוצרים ברכישה באתר: bulim.co.il תפעל כדי להכין את המוצר למשלוח בדואר ישראל תוך 3 ימי עסקים החל ממועד קבלת אישור אודות העברת תשלום. למען הסר ספק, ימי עסקים הינם ראשון עד חמישי לא כולל יום שישי, שבת, ערבי חג, חג וימי שבתון. במעמד אספקת המוצר יתכן וידרש להציג מסמך מזהה רשמי עם תמונה ואשר פרטיו תואמים את פרטי הנמען עבורו נועד המשלוח.

29. לצורך איסוף ההזמנה מנקודת האיסוף בארץ יש להציג ת.ז./רישיון/דרכון שהונפק בישראל.

30. זכויות קנייניות וסימני מסחר – כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים, המפרטים וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של bulim.co.il ולא יעשה בהם שימוש אלא באישור bulim.co.il . אין לעשות שימוש בסימני המסחר אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י bulim.co.il .

31. החומר הבולאי אושר לפרסום באתר באדיבות השירות הבולאי - דואר ישראל.

32. לא קיימת אחריות לכלל המוצרים המפורסמים באתר bulim.co.il. 

 

מדיניות ביטול עסקה אשר בוצעה באתר האינטרנט של bulim.co.il

 

33. רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט בסעיפים 14(ג)(1), 14(ד), 14ג1, 14(ה)א ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן).

34. ביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי החוק דלעיל ואשר מתומצתים להלן למען הנוחות. למען הסר ספק, בכל מקרה של התנגשות בין התמצות לבין הוראות החוק, הוראות החוק יגברו.

35. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר bulim.co.il באם לא עברו 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך המפרט את פרטי העסקה לפי המאוחר וזאת באמצעות:

                               א.       פניה במכתב לכתובת הרשומה בפרטי הקשר.

                               ב.       פניה בדוא"ל שמופיע בפרטי הקשר

36. צרכן שהוא בעל מוגבלות, אזרח ותיק (מגיל 65 ומעלה) או עולה חדש יהיה זכאי לבטל עסקה תוך 4 חודשים מהמועדים המפורטים בסעיף 30.

37. לקוח אשר יבקש לבטל עסקה בגין פגם אשר קיים במוצר אשר קיבל או עקב אי התאמה בין המפורסם לבין יכולותיו של המוצר בפועל יקבל את מלוא כספו בחזרה. כמו כן, יוחזרו ללקוח דמי המשלוח בגין החזרת המוצר לבית העסק באמצעות דואר רשום.

38. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם אשר נפל במוצר, יחולו דמי ביטול בסך 5% או 100 ₪ לפי הסכום הנמוך מביניהם. כמו כן, הלקוח יישא בדמי המשלוח בגין החזרת המוצר לבית העסק.

39. החזרת התשלום תתבצע בתום 14 ימים ורק אם הושב המוצר נושא העסקה אל bulim.co.il .

40. לא נאפשר ביטול עסקה במקרים שבהם על פי החוק זכות הביטול אינה חלה, ובכלל זאת:

                                                                   א.       טובין פסידים.

                                                                   ב.       טובין שיוצר במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

                                                                  ג.        מוצר אשר מאריזתו או ממנו הוסרה המדבקה המקורית עם המספר המזהה מאת היצרן או bulim.co.il .

 

דרכי התקשרות עם הנהלת bulim.co.il:

כתובת למשלוח דברי דואר: ולדימיר טבלב, יזרעאל 33/39, נוף הגליל 1758511 ישראל

כתובת דוא"ל: info@bulim.co.il

טלפון ווטסאפ: 050-506-5539