מונחים וקיצורים
 
בולים
 
שם המוצר סימון פירוש באנגלית
בולים רגילים --- ---
גיליונות זכרון ss Souvenir Sheets
גיליונות חריגים SPS Special Postal Sheets
תוויות ביול  PL Postal Lables
קונטרסי בולים מהודרים PSB Prestige Stamp Booklets
קונטרסי בולים SB Stamp Booklets
גיליונות דואר POS Post Office Sheets
הבול שלי MOS My Own Stamp
צמודות גלופה PB Plate Blocks
צמדי בולים SeS Se-tenant Stamps
שורות בולים StS Strips of Stamps
בולים זרים - הנפקה משותפת FS Foreign Stamps - joint issue
ערכות בולים עם אורך שובלים שונה
TS  Stamps sets with different tab's length
עלוני מידע IB Information Brochures
חוזרים Bu Bulletins

 

מעטפות

שם המוצר סימון פירוש באנגלית
מעטפות יום ההופעה FDC First Day Cover
מעטפות אירוע Sp Special cancellation
מעטפות תעמולה Sl Slogan cancellation
מעטפות רגילות Rg Regular cancellation
איגרות אוויר Ae Aerogrammes
מעטפות מקושטות IC Illustrated Covers
 
גלויות
 
שם המוצר סימון פירוש באנגלית
גלויות מירב MC Maximum Cards
גלויות מקושטות IP Illustrated Postcards
ברכות שנה טובה ShT Shana Tova Greeting Cards
גלויות דואר רגילות RP Regular Postcards
גלויות חתומות --- Cancelled Postcards

 

דפי מזכרת

שם המוצר סימון פירוש באנגלית
דפי מזכרת רגילים SL Souvenir Leaves
דפי מזכרת מהודרים PSL Prestige Souvenir Leaves